ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΒΛΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΚΙΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ:

ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ-ΕΦΟΡΟΣ:

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ